Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ sấy phun đến chất lượng bột thanh long đỏ

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ sấy phun đến chất lượng bột thanh long đỏ
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 01-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra nhiệt độ sấy tối ưu đối với sản phẩm bột thanh long ruột đỏ sấy phun. Sự thay đổi độ ẩm, hiệu suất thu hồi, hàm lượng vitamin C, betacyanin cũng như màu sắc của bột ở các nhiệt độ sấy khác nhau (170, 180 và 190oC) được khảo sát. Kết quả cho thấy nhiệt độ sấy phun tốt nhất là ở 180oC. Ở nhiệt độ này, bột thanh long có độ ẩm, hiệu suất thu hồi, hàm lượng betacyanin và hàm lượng vitamin C lần lượt là 4,68%; 41,84%; 18,49 mg/100g và là 0,26 mg%
Tác giả Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Effects of gibberellic acid on the antioxidant activity of soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Trần Minh Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Duong Thi Phuong Lien, Phan Thi Bich Tram, Ha Thanh Toan)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Kiểm soát dao động trong thùng chứa hở

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Optimization of Exchanged Grinding Wheel Diameter for Minimum Cost in External Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Anh Tuan, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Xuan Tu, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Equations Defining Recursive Extensions as Set Theoretic Complete Intersections

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2015

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

An Efficient Approach for Improving Recursive Joins Based on Three-Way Joins in Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Phan Anh Cang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 787

Số truy cập trong tháng: 22061

Tổng số truy cập: 164495

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn