Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến hàm lượng các hoạt chất sinh học của trà đậu đen xanh lòng

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến hàm lượng các hoạt chất sinh học của trà đậu đen xanh lòng
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 01-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung Mục đích của nghiên cứu là tìm ra nhiệt độ sấy phù hợp nhất nhằm duy trì các chất chống oxy hóa trong trà đậu đen xanh lòng. Đề tài đã tiến hành khảo sát 3 mức nhiệt độ sấy (100, 150 và 180oC); ở 3 mốc thời gian (20,30 và 40 phút). Kết quả cho thấy, nhiệt độ sấy ở 150oC trong thời gian 30 phút sẽ giữ được các chất chống oxy hóa trong trà đậu đen xanh lòng tốt nhất như: TPC = 35,68 mgGAE/g CBK; TFC = 43,28 mgQE/g CBK; anthocyanin = 86,12 mg/100g.
Tác giả Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số ngoại lực đến độ bền khung xe HYUNDAI MIGHTY 75S

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Modules close to SSP- and SIP-modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2017

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu độ bền khung sát xi xe tải bằng phần mềm Ansys workbench

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Tương tác kiểu gen – môi trường và phân tích tính ổn định năng suất của 15 giống đậu xanh có triển vọng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 144

Số truy cập trong tháng: 399

Tổng số truy cập: 70624

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn