Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát ảnh hưởng của dung môi trích ly đến hoạt chất sinh học của trà đậu đen xanh lòng

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát ảnh hưởng của dung môi trích ly đến hoạt chất sinh học của trà đậu đen xanh lòng
Tên tạp chí Thông tin khoa học Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 11-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra loại dung môi và nồng độ dung môi phù hợp cho quá trình trích ly hoạt chất sinh học trong trà đậu đen xanh lòng. Đề tài đã tiến hành khảo sát trên 4 loại dung môi (acetone, ethanol, methanol, nước) ở 4 mức nồng độ (90%, 70%, 50%, 30%). Kết quả khảo sát cho thấy, dung môi acetone ở nồng độ 70% phù hợp cho quá trình trích ly các hoạt chất sinh học trong trà đậu đen xanh lòng như: TPC = 24,00±0,97 (mgGAE/g CBK); TFC = 17,14 (mgQE/g); anthocyanin = 95,34%.
Tác giả Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

An experimental research on converting gasoline engines using a distributor ignition system into a direct ignition system

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Assessment breaking strength the chassis of Multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn, Nguyễn Thái Vân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO CHÁY BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Trinh Minh Hoang, Tran Thanh Tung)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 343

Số truy cập trong tháng: 83271

Tổng số truy cập: 430048

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn