Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát ảnh hưởng của dung môi trích ly đến hoạt chất sinh học của trà đậu đen xanh lòng

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát ảnh hưởng của dung môi trích ly đến hoạt chất sinh học của trà đậu đen xanh lòng
Tên tạp chí Thông tin khoa học Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 11-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra loại dung môi và nồng độ dung môi phù hợp cho quá trình trích ly hoạt chất sinh học trong trà đậu đen xanh lòng. Đề tài đã tiến hành khảo sát trên 4 loại dung môi (acetone, ethanol, methanol, nước) ở 4 mức nồng độ (90%, 70%, 50%, 30%). Kết quả khảo sát cho thấy, dung môi acetone ở nồng độ 70% phù hợp cho quá trình trích ly các hoạt chất sinh học trong trà đậu đen xanh lòng như: TPC = 24,00±0,97 (mgGAE/g CBK); TFC = 17,14 (mgQE/g); anthocyanin = 95,34%.
Tác giả Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Essentially Baer modules

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2015

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Time and temperature dependence of antioxidant activity from soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Trần Minh Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Duong Thi Phuong Lien, Phan Thi Bich Tram, Ha Thanh Toan)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Experimental analysis for determination of longitudinal friction coefficient function in braking tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Prediction of Surface Roughness When Surface Grinding C45 Steel Using CBN Grinding Wheel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

An toàn và bảo mật trong điện toán đám mây

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Trần Thu Mai, Trần Hoài Hạnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 26

Số truy cập trong tháng: 11376

Tổng số truy cập: 201059

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn