Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát tỷ lệ dung dịch phối chế ảnh hưởng đến vị của sản phẩm dừa nước đóng hộp

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát tỷ lệ dung dịch phối chế ảnh hưởng đến vị của sản phẩm dừa nước đóng hộp
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 02-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung Nghiên cứu tỷ lệ dung dịch phối chế ảnh hưởng đến vị của sản phẩm dừa nước đóng hộp được thực hiện. Khảo sát giữa tỷ lệ đường và phần trăm acid citric trong 100 ml dịch phối chế, lần lượt với tỷ lệ đường là 24, 27, 30, 33 oBrix và 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 % acid citric. Tất cả sản phẩm được thanh trùng ở nhiệt độ 90 oC và thời gian trong 15 phút. Với các tỷ lệ dung môi khác nhau, tại tỷ lệ đường 30 oBrix và 0.15% acid citric, sản phẩm đạt điểm cảm quan ở mức chấp nhận khá cao là 4.8/5 (theo phương pháp QDA).
Tác giả Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Research and evaluation simulation on the working process of the suspension system on KIA MORNING car manufactured in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Vận dụng mô hình học tập kết hợp trong đào tạo giáo viên kỹ thuật tại trường đhspkt vĩnh long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Nguyễn Minh Trung, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Preparation of chloride-promoted Zirconia grafted SBA-16 for alkylation catalyst

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2013

Thành viên: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân tích cấu trúc và tính toán một số thông số động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 425

Số truy cập trong tháng: 18558

Tổng số truy cập: 160992

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn