Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát tỷ lệ dung dịch phối chế ảnh hưởng đến vị của sản phẩm dừa nước đóng hộp

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát tỷ lệ dung dịch phối chế ảnh hưởng đến vị của sản phẩm dừa nước đóng hộp
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 02-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung Nghiên cứu tỷ lệ dung dịch phối chế ảnh hưởng đến vị của sản phẩm dừa nước đóng hộp được thực hiện. Khảo sát giữa tỷ lệ đường và phần trăm acid citric trong 100 ml dịch phối chế, lần lượt với tỷ lệ đường là 24, 27, 30, 33 oBrix và 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 % acid citric. Tất cả sản phẩm được thanh trùng ở nhiệt độ 90 oC và thời gian trong 15 phút. Với các tỷ lệ dung môi khác nhau, tại tỷ lệ đường 30 oBrix và 0.15% acid citric, sản phẩm đạt điểm cảm quan ở mức chấp nhận khá cao là 4.8/5 (theo phương pháp QDA).
Tác giả Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên Cứu giảm tổng méo dạng sóng hài cho bộ nghịch lưu một pha cầu H 3 bậc diode kẹp bằng kỹ thuật điều chế sóng mang

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Phước Lộc (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Quốc Thái, Đào Thị Bé Dung)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy hiện sóng 8 kênh

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC BAN ĐẦU VÀ ĐỘ DỐC ĐẾN HIỆU QUẢ PHANH XE TẢI 1,25 TẤN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Minh Phụng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Nguyễn Phụng Tiên (Thành viên ngoài trường/khác: Sunisa Siripongvutikorn, Worapong Usawakesmanee)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 199

Số truy cập trong tháng: 10470

Tổng số truy cập: 314745

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn