Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tương tác kiểu gen – môi trường và phân tích tính ổn định năng suất của 15 giống đậu xanh có triển vọng

# Chi tiết
Tên bài báo Tương tác kiểu gen – môi trường và phân tích tính ổn định năng suất của 15 giống đậu xanh có triển vọng
Tên tạp chí Tạp chí nông Nghiệp và phát triển nông thôn, Kỳ 1
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 03-2013
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Trí Yến Chi
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ảnh hưởng của sóng siêu âm lên hàm lượng anthocyanins trích ly từ bắp cải tím (Brassica oleracea var.capitate) và rau dền đỏ (Amaranthus tricolor)

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2021

Thành viên: Trương Văn Xạ, Nguyễn Trung Trực, Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Khảo nghiệm động học, động lực học thiết bị làm đất và lên liếp trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp tạo dạng tín hiệu đầu vào

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Thiết kế và mô phỏng mạch điện trên internet

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Defining equations of vandermonde type determinantal varieties

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2012

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 15

Số truy cập trong tháng: 11365

Tổng số truy cập: 201048

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn