Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học An toàn và bảo mật cho thẻ thông minh

# Chi tiết
Tên bài báo An toàn và bảo mật cho thẻ thông minh
Tên tạp chí Thông tin khoa học - Trường ĐHSPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2021
Đường link
Số phát hành 01/2021
Nội dung Thẻ thông minh ngày nay được sử dụng rất phổ biến vì tính an toàn của nó. Sự an toàn của thẻ thông minh có từ cấu trúc vật lý để tổ chức quản lý hệ thống bên trong. Xét về cấu trúc vật lý, chip xử lý được bảo vệ khỏi các tác động cơ học hay tĩnh điện, việc tấn công vật lý đòi hỏi chi phí lớn. Xét về tổ chức quản lý hệ thống bên trong, việc kiểm soát truy cập bằng xác thực hai chiều giữa thẻ và các thiết bị kết nối đến thẻ kết hợp với xác thực người dùng bằng PIN đã tăng độ tin cậy của thẻ đến mức cao nhất.
Tác giả Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Đánh giá về cách mô tả "Mệnh đề quan hệ" trong một số sách ngữ pháp Tiếng Anh phổ biến

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2016

Thành viên: Lâm Thái Quang

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

Facile sodium metabisulfite mediated synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles and cytotoxicity evaluation

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

A Study on Cost Cost Optimization of Internal CyLindrical Griding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Le Xuan Hung, Vu Thi Lien, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi, Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Banh Tien Long)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phát triển nguồn nhân lực trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long giai đọan 2018-2023

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Vũ Trung Kiên

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 41

Số truy cập trong tháng: 22105

Tổng số truy cập: 164539

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn