Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ứng dụng NCKH và thực tiễn sản xuất của khoa Công nghệ thông tin

# Chi tiết
Tên bài báo Ứng dụng NCKH và thực tiễn sản xuất của khoa Công nghệ thông tin
Tên tạp chí Thông tin khoa học - Trường ĐHSPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 09-2020
Đường link
Số phát hành 3/2020
Nội dung Bên cạnh nhiệm vụ chính là đào tạo thì nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được giảng viên và sinh viên khoa CNTT trường ĐH SPKT Vĩnh Long rất quan tâm, thường xuyên tham gia và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Các công trình, sáng kiến, sản phẩm nghiên cứu khoa học của khoa đã được chuyển giao và ứng dụng trong hoạt động giảng dạy, quản lý tại trường cũng như thực tiễn sản xuất. Để có được thành tựu đó, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Nhà trường, Khoa luôn động viên hỗ trợ, hướng dẫn, khích lệ giảng viên, sinh viên tham gia. Đây là môi trường tốt rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu, trau dồi kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình,… của sinh viên. Trong bài viết này, chúng tôi tóm tắt một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn phục vụ đào tạo, quản lý và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tác giả Phan Anh Cang, Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2018

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Thực trạng, giải pháp tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí gắn với nhu cầu sử dụng lao động khu vực ĐBSCL

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ứng dụng Arduino trong điều khiển vị trí sử dụng thuật toán PID và PID-FUZZY

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Lương Hoài Thương, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Minh Hùng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Defining equations of vandermonde type determinantal varieties

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2012

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch cói lác

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 781

Số truy cập trong tháng: 22055

Tổng số truy cập: 164489

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn