Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học The connected p-median problem on complete multi-layered graphs

# Chi tiết
Tên bài báo The connected p-median problem on complete multi-layered graphs
Tên tạp chí Discrete Mathematics, Algorithms and Applications
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 05-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trần Hoài Ngọc Nhân
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Dạy học stem thông qua tích hợp với môn vật lí ở trường trung học phổ thông

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung, Võ Hoàng Tâm, Phạm Huy Tư, Phạm Thanh Tùng (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Kim Phượng)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Xây dựng cổng giao tiếp điện tử cho phòng đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Khanh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Tự chủ đại học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Hồ Minh Trung, Phạm Minh Trí

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 55

Số truy cập trong tháng: 42235

Tổng số truy cập: 1306581

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn