Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học The connected p-median problem on complete multi-layered graphs

# Chi tiết
Tên bài báo The connected p-median problem on complete multi-layered graphs
Tên tạp chí Discrete Mathematics, Algorithms and Applications
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 05-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trần Hoài Ngọc Nhân
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Study on Development of 3D for Consider the Response of Multifunction Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Development of lecturers in technology sector in universities in accordance with competence

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Bài toán nhiệt ngược thời gian thuần nhất trên đoạn bị chặn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phạm Minh Trí, Nguyễn Thành Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Detection and Classification Defects on Exported Banana Leaves by Computer Vision

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Experimental analysis for determination of longitudinal friction coefficient function in braking tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 205

Số truy cập trong tháng: 83133

Tổng số truy cập: 429910

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn