Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học SSP rings and modules

# Chi tiết
Tên bài báo SSP rings and modules
Tên tạp chí Asian-European Journal of Mathematics
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2016
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trần Hoài Ngọc Nhân
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lâm Thái Quang

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu tổng hơp dẫn xuất quinoline carboxamide và thử nghiệm hoạt tính sinh học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2014

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến hàm lượng các hoạt chất sinh học của trà đậu đen xanh lòng

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ứng dụng Arduino trong điều khiển vị trí sử dụng thuật toán PID và PID-FUZZY

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Lương Hoài Thương, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Minh Hùng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 602

Số truy cập trong tháng: 10905

Tổng số truy cập: 200588

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn