Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Essentially Baer modules

# Chi tiết
Tên bài báo Essentially Baer modules
Tên tạp chí Chebyshevskii Sb.
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 12-2015
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trần Hoài Ngọc Nhân
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ sấy phun đến chất lượng bột thanh long đỏ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Facile sodium metabisulfite mediated synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles and cytotoxicity evaluation

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Data-based mechanistic modeling approach for predicting thermal response of conductive food during heating processes

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2016

Thành viên: Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: To Quang Truong, Le Thi Hoa Xuan, Vo Tan Thanh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến hàm lượng các hoạt chất sinh học của trà đậu đen xanh lòng

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 462

Số truy cập trong tháng: 239492

Tổng số truy cập: 820450

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn