Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học CS-Rickart modules

# Chi tiết
Tên bài báo CS-Rickart modules
Tên tạp chí Russian Mathematics
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2014
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trần Hoài Ngọc Nhân
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Effect of Ignition Energy and Hydrogen Addition on Laminar Flame Speed, Ignition Delay Time, and Flame Rising Time of Lean Methane/Air Mixtures

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Phát triển làng hoa sa đéc như một thương hiệu văn hóa đặc trưng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Nguyễn Việt Thanh, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Nghiên cứu độ lún ổn định của nền gia cố cọc xi măng đất

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phan Hữu Hoàng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

A Study on the Effect of the Grip Coefficient on the Slip Coefficient When Braking the Tractor Semi-trailer on a Straight Road at a Speed of 80 km/h

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2023

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 39

Số truy cập trong tháng: 42219

Tổng số truy cập: 1306565

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn