Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học On set-theoretic complete intersection monomial curves in P^3

# Chi tiết
Tên bài báo On set-theoretic complete intersection monomial curves in P^3
Tên tạp chí Lobachevskii Journal of Mathematics
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2013
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trần Hoài Ngọc Nhân
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Tổng quan về các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Setting up the braking force measurement system of the tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Application of Savonius Roto in Power Take off System of Wave Energy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Vũ Trung Kiên, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 890

Số truy cập trong tháng: 11193

Tổng số truy cập: 200876

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn