Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Xác định ma trận đổi cơ sở từ hai cơ sở bất kỳ

# Chi tiết
Tên bài báo Xác định ma trận đổi cơ sở từ hai cơ sở bất kỳ
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2018
Đường link
Số phát hành 01
Nội dung
Tác giả Võ Phước Hậu
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Xác định tải trọng động tác động lên vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tô Ngọc Luật, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Tằng Văn Tiến Thọ)

Đơn vị: Ban giám hiệu

“Ứng dụng kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình dạy học trên lớp.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Xây dựng phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực tại trường đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Phan Hoàng Mau, Đặng Duy Khiêm, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1006

Số truy cập trong tháng: 11309

Tổng số truy cập: 200992

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn