Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học A survey on the effects of bumpy road on the vibration of multi-purpose forest fire fighting vehicle

# Chi tiết
Tên bài báo A survey on the effects of bumpy road on the vibration of multi-purpose forest fire fighting vehicle
Tên tạp chí Engineering Solid Mechanics
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 03-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

An experimental research on determining the brake force of a tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân loại tế bào máu dựa vào ký thuật Deep Learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Tô Nguyễn Hoàng Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ảnh hưởng độ cứng và hệ số cản giảm chấn hệ thống treo đến tải trọng động tác động lên vỏ cầu xe tải 1.25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn, Phan Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Deep Learning-Based Pneumonia Detection Using Big Data Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 126

Số truy cập trong tháng: 10397

Tổng số truy cập: 314672

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn