Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Adaptive sliding mode control with RBF neural networks for omi-directional

# Chi tiết
Tên bài báo Adaptive sliding mode control with RBF neural networks for omi-directional
Tên tạp chí Journal of technical education science (Ho Chi Minh city university of technology and education)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2018
Đường link
Số phát hành số 49
Nội dung
Tác giả Phạm Thanh Tùng, Lê Thị Kiều Mai, Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Chi Ngon Nguyen, Ngo Phong Nguyen, Huong Dong Van )
Đơn vị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nhận dạng từ thông rotor động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron RBF

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Phạm Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Bài toán nhiệt ngược thời gian thuần nhất trên đoạn bị chặn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phạm Minh Trí, Nguyễn Thành Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Setting up the 3D dynamic model to study the dynamic wheel load of the tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Fingerprint Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2018

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Dương Tấn Đạt, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Quang Sinh, Trần Hải Sâm, Trần Kha Minh)

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 327

Số truy cập trong tháng: 33905

Tổng số truy cập: 1029493

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn