Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

# Chi tiết
Tên bài báo Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng
Tên tạp chí Hội nghị khoa học lần XI – năm 2018 (Đại học khoa học tự nhiên TP. HCM)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 11-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung Kỹ thuật xử lý ảnh đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ nhận dạng khuôn mặt đến phân loại trái cây. Kỹ thuật này cũng được sử dụng ở khâu phân loại sản phẩm trong nuôi trồng và chế biến thủy sản. Trong bài viết này, tác giả trình bày ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh để ước tính trọng lượng tôm có thể sử dụng trong khâu phân cỡ tôm tại các nhà máy chế biến thủy sản. Phương pháp xử lý ảnh để xác định trọng lượng tôm bao gồm các công đoạn sau: thu nhận ảnh tôm từ camera, chuyển đổi không gian màu, tách đối tượng bằng kỹ thuật phân ngưỡng ảnh, xác định diện tích của đối tượng và xây dựng hàm toán học biểu diễn mối liên hệ giữa diện tích và trọng lượng của đối tượng từ các mẫu ngẫu nhiên. Giải thuật xử lý ảnh được viết bằng ngôn ngữ Python kết hợp thư viện OpenCV và cài đặt chương trình trên bộ kit Raspberry Pi 3. Thực nghiệm kiểm chứng trên số lượng 50 mẫu tôm thẻ chân trắng được chọn ngẫu nhiên cho thấy phương pháp đề xuất có thể xác định trọng lượng tôm với độ sai số trung bình là 0.34g. Kết quả nghiên cứu cho thấy kỹ thuật này có thể mang đến một giải pháp khả thi trong việc chế tạo thiết bị phân cỡ tôm tự động sử dụng trong các nhà máy chế biến thủy sản ở nước ta.
Tác giả Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)
Đơn vị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Effect of Process Parameters on Surface Roughness in Surface Grinding of 90CrSi tool steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Thanh Tu Nguyen, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Optimum Dressing parameters for maximum Material Removal Rate When Internal Cylindrical Grinding Using Taguchi Method

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Le Xuan Hung, Tran Thi Hong, Luu Anh Tung, Nguyen Thi Thanh Nga, vu ngoc pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Optimizing Grinding Parameters for Surface Roughness When Grinding Tablet By CBN Grinding Wheel on CNC Milling Machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Nguyen Van Tung, Nguyen Thi Thanh Nga, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng bài toán tối ưu hóa trong kỹ thuật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Phước Lộc (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hoàng Vinh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Modeling the surface roughness in face-end milling process by using general insert at stable cutting conditions

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Nhu-Tung Nguyen, Do Duc Trung, Hoang Tien Dung )

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 41

Số truy cập trong tháng: 296

Tổng số truy cập: 70521

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn