Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 09-2016
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Võ Hoàng Tâm, Lâm Minh Dũng
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu định cỡ và kết cấu mạch truyền động thủy lực neo giữ liên hợp máy khi làm việc trên đất rừng có độ dốc cao.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Research Method to Calculate Cutting Force when Longitudinal Feed Centerless Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Do Duc Trung, Nguyen Hong Son)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Cách mạng công ngiệp 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp vả định hướng phát triển ngành chế biến nông sản thực phẩm ở việt nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Như Khuyên)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Dye adsorption on ZIF-8: the importance of external surface area

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lâm Thái Quang

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 74

Số truy cập trong tháng: 329

Tổng số truy cập: 70554

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn