Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 09-2016
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Võ Hoàng Tâm, Lâm Minh Dũng
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

An experimental research on determining the brake force of a tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Effect of Input Parameters on Electrode Wear in PMEDM Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Bui Thanh Danh, Nguyen Van Cuong, Tran Thi Hong, Nguyen Thai Vinh, Thi Quoc Dung Nguyen, Thi Phuong Thao Le, Nguyen Manh Cuong)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Research, Simulation and Evaluation on the Performance of KIA Morning Car Brake Manufactured in the Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Tằng Văn Tiến Thọ)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Kỹ thuật điều chế sóng mang dịch pha trên bộ nghịch lưu cascaded 5 bậc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Phước Lộc, Lê Thị Kiều Mai, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Đức Thành (Thành viên ngoài trường/khác: Tống Liên Thanh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 475

Số truy cập trong tháng: 10778

Tổng số truy cập: 200461

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn