Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Kinetic mixing effect in noncommutative B−L gauge theory

# Chi tiết
Tên bài báo Kinetic mixing effect in noncommutative B−L gauge theory
Tên tạp chí JHEP
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2019
Đường link https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP09%282019%29054
Số phát hành 09(2019)
Nội dung It is well established that the SU(P)L gauge symmetry for P ≥ 3 can address the question of fermion generation number due to the anomaly cancellation, but it neither commutes nor closes algebraically with electric and baryon-minus-lepton charges. Hence, two U(1) factors that determine such charges are required, yielding a complete gauge symmetry, SU(P)L ⊗ U(1)X ⊗ U(1)N, apart from the color group. The resulting theory manifestly provides neutrino mass, dark matter, inflation, and baryon asymmetry of the universe. Furthermore, this gauge structure may present kinetic mixing effects associated to the U(1) gauge fields, which affect the electroweak precision test such as the ρ parameter and Z couplings as well as the new physics processes. We will construct the model, examine the interplay between the kinetic mixing and those due to the symmetry breaking, and obtain the physical results in detail.
Tác giả Lê Xuân Thùy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú thuộc danh mục tạp chí ISI

Các bài báo khoa học liên quan

Determination of optimum exchanged grinding wheel diameter when external grinding stainless steels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: hoang xuan tu, nguyen quoc tuan, tran thi hong, luu anh tung, jun gong, vu ngoc pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng Web ngữ nghĩa cung cấp thông tin về phòng chống dịch hại trên cây lúa

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Cách mạng công ngiệp 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp vả định hướng phát triển ngành chế biến nông sản thực phẩm ở việt nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Như Khuyên)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Saccharomyces cerevisiae Immobilisation in Sodium Alginate for Red Dragon Fruit Winemaking

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 920

Số truy cập trong tháng: 11223

Tổng số truy cập: 200906

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn