Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Kinetic mixing effect in noncommutative B−L gauge theory

# Chi tiết
Tên bài báo Kinetic mixing effect in noncommutative B−L gauge theory
Tên tạp chí JHEP
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2019
Đường link https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP09%282019%29054
Số phát hành 09(2019)
Nội dung It is well established that the SU(P)L gauge symmetry for P ≥ 3 can address the question of fermion generation number due to the anomaly cancellation, but it neither commutes nor closes algebraically with electric and baryon-minus-lepton charges. Hence, two U(1) factors that determine such charges are required, yielding a complete gauge symmetry, SU(P)L ⊗ U(1)X ⊗ U(1)N, apart from the color group. The resulting theory manifestly provides neutrino mass, dark matter, inflation, and baryon asymmetry of the universe. Furthermore, this gauge structure may present kinetic mixing effects associated to the U(1) gauge fields, which affect the electroweak precision test such as the ρ parameter and Z couplings as well as the new physics processes. We will construct the model, examine the interplay between the kinetic mixing and those due to the symmetry breaking, and obtain the physical results in detail.
Tác giả Lê Xuân Thùy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú thuộc danh mục tạp chí ISI

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu độ bền tĩnh khung sắt xi xe tải HYUNDAI MIGHTY 75S

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn, Nguyễn Công Khải

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Dương Tấn Đạt, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Quang Sinh, Trần Hải Sâm, Trần Kha Minh)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Khảo sát ảnh hưởng của bột cỏ lúa mì đến một số chỉ tiêu về chất lượng của bánh quy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển máy động lực tới yêu cầu kỹ thuật của liếp đất trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Hải Đăng, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 204

Số truy cập trong tháng: 83132

Tổng số truy cập: 429909

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn