Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory

# Chi tiết
Tên bài báo Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory
Tên tạp chí Journal of High Energy Physics (JHEP)
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 12-2020
Đường link https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP12(2020)029
Số phát hành 12(2020)
Nội dung It is shown that for a higher weak isospin symmetry, SU(P)L with P ≥ 3, the baryon minus lepton charge B − L neither commutes nor closes algebraically with SU(P)L similar to the electric charge Q, which all lead to a SU(3)C ⊗ SU(P)L ⊗ U(1)X ⊗ U(1)N gauge completion, where X and N determine Q and B − L, respectively. As a direct result, the neutrinos obtain appropriate masses via a canonical seesaw. While the version with P = 3 supplies the schemes of single-component dark matter well established in the literature, we prove in this work that the models with P ≥ 4 provide the novel scenarios of multicomponent dark matter, which contain simultaneously at least P−2 stable candidates, respectively. In this setup, the multicomponet dark matter is nontrivially unified with normal matter by gauge multiplets, and their stability is ensured by a residual gauge symmetry which is a remnant of the gauge symmetry after spontaneous symmetry breaking. The three versions with P = 4 according to the new lepton electric charges are detailedly investigated. The mass spectrum of the scalar sector is diagonalized when the scale of the U(1)N breaking is much higher than that of the usual 3-4-1 symmetry breaking. All the interactions of gauge bosons with fermions and scalars are obtained. We figure out viable parameter regimes given that the multicomponent dark matter satisfies the Planck and (in)direct detection experiments.
Tác giả Lê Xuân Thùy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú thuộc danh mục tạp chí ISI

Các bài báo khoa học liên quan

Preparation of chloride-promoted Zirconia grafted SBA-16 for alkylation catalyst

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2013

Thành viên: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng bài toán tối ưu hóa trong kỹ thuật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Phước Lộc (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hoàng Vinh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Preparation and optical properties of La3PO7:Eu3+ nanophosphors synthesized by combustion method

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nâng cao công tác quản lý học sinh sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 447

Số truy cập trong tháng: 10750

Tổng số truy cập: 200433

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn