Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory

# Chi tiết
Tên bài báo Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory
Tên tạp chí Journal of High Energy Physics (JHEP)
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 12-2020
Đường link https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP12(2020)029
Số phát hành 12(2020)
Nội dung It is shown that for a higher weak isospin symmetry, SU(P)L with P ≥ 3, the baryon minus lepton charge B − L neither commutes nor closes algebraically with SU(P)L similar to the electric charge Q, which all lead to a SU(3)C ⊗ SU(P)L ⊗ U(1)X ⊗ U(1)N gauge completion, where X and N determine Q and B − L, respectively. As a direct result, the neutrinos obtain appropriate masses via a canonical seesaw. While the version with P = 3 supplies the schemes of single-component dark matter well established in the literature, we prove in this work that the models with P ≥ 4 provide the novel scenarios of multicomponent dark matter, which contain simultaneously at least P−2 stable candidates, respectively. In this setup, the multicomponet dark matter is nontrivially unified with normal matter by gauge multiplets, and their stability is ensured by a residual gauge symmetry which is a remnant of the gauge symmetry after spontaneous symmetry breaking. The three versions with P = 4 according to the new lepton electric charges are detailedly investigated. The mass spectrum of the scalar sector is diagonalized when the scale of the U(1)N breaking is much higher than that of the usual 3-4-1 symmetry breaking. All the interactions of gauge bosons with fermions and scalars are obtained. We figure out viable parameter regimes given that the multicomponent dark matter satisfies the Planck and (in)direct detection experiments.
Tác giả Lê Xuân Thùy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú thuộc danh mục tạp chí ISI

Các bài báo khoa học liên quan

Calculation of Surface Hardness When Surface Grinding ASIS 1045 Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Do Duc Trung, Nguyen Nhu Tung, Nguyen Hong Son, Le Hong Ky, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tuyển chọn dịch trích thực vật có khả năng giúp giảm bệnh bạc lá lúa (Xanthomonas oryzae pv. oryzae)

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến hiệu quả phanh oto bằng mô hình động lực học 3D

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DỰA VÀO HÀM TRƯỢT QUASI MỚI ROBOT DI ĐỘNG ĐA HƯỚNG

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Trần Thị Thùy Trang

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 353

Số truy cập trong tháng: 239383

Tổng số truy cập: 820341

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn