Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số thiết kế đến khả năng thông gió tự nhiên của nhà màng công nghiệp

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số thiết kế đến khả năng thông gió tự nhiên của nhà màng công nghiệp
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 03-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Quang Tuyến, Trương Văn Xạ, Đặng Thành Tựu
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Physicochemical Properties of Vietnamese Tamarind Fish Sauce Fortified with Iron and Zinc during Storage

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Phụng Tiên

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Optimizing Grinding Parameters for Surface Roughness When Grinding Tablet By CBN Grinding Wheel on CNC Milling Machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Nguyen Van Tung, Nguyen Thi Thanh Nga, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng Web ngữ nghĩa cung cấp thông tin về phòng chống dịch hại trên cây lúa

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Research on the dynamic load of tractor semi-trailer when braking on a round road

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân tích cấu trúc tổng quan xe tải nhẹ 1,25 tấn

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 861

Số truy cập trong tháng: 11164

Tổng số truy cập: 200847

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn