Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số ngoại lực đến độ bền khung xe HYUNDAI MIGHTY 75S

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số ngoại lực đến độ bền khung xe HYUNDAI MIGHTY 75S
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 03-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Duy Khiêm
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả trình độ thể lực cho nam SV trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2018

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến cơ tính mối hàn ma sát khuấy hai vật liệu có tính hàn khác nhau

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Khảo sát thực nghiệm ba định luật Newton với thiết bị đệm không khí

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2017

Thành viên: Lê Xuân Thùy, Lê Doãn Duy, Thái Văn Thanh

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Giáo dục Stem trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Phạm Huy Tư, Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 179

Số truy cập trong tháng: 83107

Tổng số truy cập: 429884

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn