Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đo thông số động lực học của xuồng chữa cháy rừng ràm

# Chi tiết
Tên bài báo Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đo thông số động lực học của xuồng chữa cháy rừng ràm
Tên tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 01-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thái Vân
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Research, Simulation and Evaluation on the Performance of KIA Morning Car Brake Manufactured in the Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng cổng giao tiếp điện tử cho phòng đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Khanh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Đổi mới quản lý hoạt động thực hành cho sinh viên ở các Trường đại học Sư phạm kỹ thuật phía Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

“Ứng dụng kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình dạy học trên lớp.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 441

Số truy cập trong tháng: 18574

Tổng số truy cập: 161008

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn