Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đo thông số động lực học của xuồng chữa cháy rừng ràm

# Chi tiết
Tên bài báo Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đo thông số động lực học của xuồng chữa cháy rừng ràm
Tên tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 01-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thái Vân
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

THE SWINGING SENSORLESS ANTI-SWING CONTROL FOR THE AUTOMATIC GANTRY CRANE SYSTEM

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Lương Hoài Thương, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng bài toán tối ưu hóa trong kỹ thuật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Phước Lộc (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hoàng Vinh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Tinh thần đổi mới của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và vai trò của cán bộ quản lí trường học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 334

Số truy cập trong tháng: 33912

Tổng số truy cập: 1029500

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn