Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Mô hình động lực học của xuồng chữa cháy rừng tràm khi quay vòng

# Chi tiết
Tên bài báo Mô hình động lực học của xuồng chữa cháy rừng tràm khi quay vòng
Tên tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 07-2016
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thái Vân
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Set-theoretic complete intersection monomial curves in P^n

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2012

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Setting up the 3D dynamic model to study the dynamic wheel load of the tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

The connected p-median problem on complete multi-layered graphs

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Khảo nghiệm các giống cà chua bi tại nhà lưới Trường sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 376

Số truy cập trong tháng: 25241

Tổng số truy cập: 167675

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn