Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Mô hình động lực học của xuồng chữa cháy rừng tràm khi quay vòng

# Chi tiết
Tên bài báo Mô hình động lực học của xuồng chữa cháy rừng tràm khi quay vòng
Tên tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 07-2016
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thái Vân
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Application of Savonius Roto in Power Take off System of Wave Energy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Đánh giá độ chính xác gia công trực tiếp dữ liệu mây điểm chi tiết cánh Turbine từ phần mềm Inventor Profession trên máy phay CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Đặng Thanh Tâm, Lê Hồng Kỳ, Trần Vĩnh Hưng

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Optimization of Manufacturing Time in Surface Grining

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Luu Anh Tung, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, T. Muthuramalingam, Do Duc Trung, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 328

Số truy cập trong tháng: 83256

Tổng số truy cập: 430033

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn