Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Preparation of chloride-promoted Zirconia grafted SBA-16 for alkylation catalyst

# Chi tiết
Tên bài báo Preparation of chloride-promoted Zirconia grafted SBA-16 for alkylation catalyst
Tên tạp chí Tạp chí phân tích hóa lý và sinh học
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2013
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trần Bá Luân
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong mục tiêu giáo dục toàn diện

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Các phương án bố trí các nguồn động lực trên ô tô hybrid

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Minh

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Calculating optimum gear ratios of mechanical driven systems using three step bevel helical gearbox and chain drive for minimum system height

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: TRAN THI HONG, NGUYEN VAN CUONG, NGUYEN THANH TU, VU NGOC PI)

Đơn vị: Ban giám hiệu

On classes of C3 and D3 modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2018

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G trên mặt đường BC theo tiêu chuẩn ISO

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 898

Số truy cập trong tháng: 11201

Tổng số truy cập: 200884

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn