Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Vận dụng mô hình học tập kết hợp trong đào tạo giáo viên kỹ thuật tại trường đhspkt vĩnh long

# Chi tiết
Tên bài báo Vận dụng mô hình học tập kết hợp trong đào tạo giáo viên kỹ thuật tại trường đhspkt vĩnh long
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC - Số 01/2021
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 01-2021
Đường link
Số phát hành 01/2021
Nội dung
Tác giả Nguyễn Minh Trung, Phan Hoàng Mau
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát thực nghiệm ba định luật Newton với thiết bị đệm không khí

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2017

Thành viên: Lê Xuân Thùy, Lê Doãn Duy, Thái Văn Thanh

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu áp dụng bộ lọc Kalman lọc nhiễu cho cảm biến gia tốc trên robot tự hành

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Châu Trung Tín, Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Tuyển chọn dịch trích thực vật có khả năng giúp giảm bệnh bạc lá lúa (Xanthomonas oryzae pv. oryzae)

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Xây dựng cổng giao tiếp điện tử cho phòng đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Khanh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1041

Số truy cập trong tháng: 11344

Tổng số truy cập: 201027

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn