Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Giải pháp nâng cao thu nhập cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Giải pháp nâng cao thu nhập cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC - Số 01/2021
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 01-2021
Đường link
Số phát hành 01/2021
Nội dung
Tác giả Hứa Bình Nguyên, Phan Hoàng Mau, Nguyễn Thị Hồng Khanh
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Đánh giá độ chính xác công nghệ quét mẫu 3D của thiết bị HANDYSCAN700™ thông qua mẫu gia công trên máy CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Vũ Ngọc Long

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng virus viêm gan siêu vi C của các dẫn xuất N-benzyl-2-pyrrolylbenzimidazole

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Một phương pháp trong việc tiếp cận cơ khí nén nhân tạo

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

An Optimization Study on Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2812

Số truy cập trong tháng: 41191

Tổng số truy cập: 364363

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn