Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Calculating optimum gear ratios of mechanical driven systems using three step bevel helical gearbox and chain drive for minimum system height

# Chi tiết
Tên bài báo Calculating optimum gear ratios of mechanical driven systems using three step bevel helical gearbox and chain drive for minimum system height
Tên tạp chí International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN: 2249-6890
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: TRAN THI HONG, NGUYEN VAN CUONG, NGUYEN THANH TU, VU NGOC PI)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus (Q3, IF2020=7.61)

Các bài báo khoa học liên quan

Mô phỏng sự thoát nước của nền đường bê tông rỗng bằng phần mềm tính toán phần tử hữu hạn Plaxis 2D

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Dương Chung Nguyện (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Tấn Hưng, Nguyễn Trương Phú, Đặng Công Danh)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Development of antioxidative red dragon fruit bar by using response surface methodology for formulation optimization

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Tiểu Yến, Trần Hồng Quân, Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giáp Phạm Ngọc Trâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Kiểm soát dao động trong thùng chứa hở

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quality and storage stability of fish tofu as affected by duck albumen hydrolysate-epigalocatechin gallate conjugate

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Trần Hồng Quân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Phân tích cấu trúc tổng quan xe chữa cháy rừng đa năng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 168

Số truy cập trong tháng: 10439

Tổng số truy cập: 314714

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn