Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học A Study of Surface Roughness and Tool Wear When Milling C45 Steel With a Face Miling Cutter

# Chi tiết
Tên bài báo A Study of Surface Roughness and Tool Wear When Milling C45 Steel With a Face Miling Cutter
Tên tạp chí A Study of Surface Roughness and Tool Wear When Milling C45 Steel With a Face Miling Cutter Technology Reports of Kansai University ISSN: 0453-2198
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus SJR (Q3, IF2018=0.11)

Các bài báo khoa học liên quan

On classes of C3 and D3 modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2018

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp tạo dạng tín hiệu đầu vào

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Khảo sát tỷ lệ dung dịch phối chế ảnh hưởng đến vị của sản phẩm dừa nước đóng hộp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ lúa mì đến chất lượng sản phẩm bánh quy

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

The Effects of High Tempering Parameters on the Relative Elongation and Yield Strength of 42CrMo Steel as the Turbine Shaft

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Hoàng Thiện, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 337

Số truy cập trong tháng: 25863

Tổng số truy cập: 241324

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn