Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Research Method to Calculate Cutting Force when Longitudinal Feed Centerless Grinding

# Chi tiết
Tên bài báo Research Method to Calculate Cutting Force when Longitudinal Feed Centerless Grinding
Tên tạp chí EJERS, European Journal of Engineering Research and Science ISSN: 2506-8016 doi.org/10.24018/ejers.2019.4.10.1567
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 10-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Do Duc Trung, Nguyen Hong Son)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

So sánh kỹ thuật điều khiển tuyến tính hóa vào ra và phương pháp cuốn chiếu cho động cơ không đồng bộ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Huỳnh Thanh Tường, Huỳnh Thị Dư, Lương Hoài Thương, Mai Nhật Thiên, Bùi Thị Kim Huệ (Thành viên ngoài trường/khác: Ngô Bích Nên)

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lâm Thái Quang

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Development of antioxidative red dragon fruit bar by using response surface methodology for formulation optimization

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Tiểu Yến, Trần Hồng Quân, Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giáp Phạm Ngọc Trâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Khảo sát tỷ lệ dung dịch phối chế ảnh hưởng đến vị của sản phẩm dừa nước đóng hộp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Analysis of Effects of Machining Parameters on Surface Roughness in Electrical Discharge Machining Tablet Shape Punches Using Taguchi Method

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Tien Dung Hoang, Thi Tam Do, Thanh Hien Bui, Manh Cuong Nguyen, Anh Tung Luu, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2798

Số truy cập trong tháng: 41177

Tổng số truy cập: 364349

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn