Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học A study on surface roughness of workpiece when grinding SKD11 and SUJ2 steels using Al2O3 and CBN wheels

# Chi tiết
Tên bài báo A study on surface roughness of workpiece when grinding SKD11 and SUJ2 steels using Al2O3 and CBN wheels
Tên tạp chí MATEC Web of Conferences 288 (MEAE 2019)ISSN: 00002012 doi.org/10.1051/matecconf/201928801001
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 08-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Hoang Tien Dung, Do Duc Trung, Nguyen Van Thien)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus (N/A)

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát tỷ lệ dung dịch phối chế ảnh hưởng đến vị của sản phẩm dừa nước đóng hộp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu độ bền khung sát xi bằng phần mềm Ansys Workbench

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Lê Minh

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Chế tạo thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho người bị liệt, bị thoái hóa khớp chân

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 921

Số truy cập trong tháng: 11224

Tổng số truy cập: 200907

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn