Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Effect of Input Parameters on Electrode Wear in PMEDM Cylindrical Shaped Parts

# Chi tiết
Tên bài báo Effect of Input Parameters on Electrode Wear in PMEDM Cylindrical Shaped Parts
Tên tạp chí Key Engineering Materials, ISSN: 1662-9795, , doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.861.136
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Bui Thanh Danh, Nguyen Van Cuong, Tran Thi Hong, Nguyen Thai Vinh, Thi Quoc Dung Nguyen, Thi Phuong Thao Le, Nguyen Manh Cuong)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland Scopus (Q3, IF2018=0.35)

Các bài báo khoa học liên quan

An toàn và bảo mật cho thẻ thông minh

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

A Study on Influence of Input Parameters on Surface Roughness in PMEDM Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Bui Thanh Danh, Nguyen Van Cuong)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Điều khiển thiết bị điện thông qua Bluetooth 4.0 và wifi.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2018

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Essentially Baer modules

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2015

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Minimum Grinding Cost in Internal Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Xuan-Hung Le, Quoc-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Anh-Tung Luu, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 435

Số truy cập trong tháng: 18568

Tổng số truy cập: 161002

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn