Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Effect of Electrical Discharge Machining on Surface Roughness of Cylindrical Shaped Parts

# Chi tiết
Tên bài báo Effect of Electrical Discharge Machining on Surface Roughness of Cylindrical Shaped Parts
Tên tạp chí Key Engineering Materials ISSN: 1662-9795, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.853.13 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 07-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Nguyen Van Cuong, Tran Thanh Hoang, Do Thi Tam, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus (Q3, IF2018=0.35)

Các bài báo khoa học liên quan

Công tác tuyển sinh thực trạng và giải pháp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Solutions For Innovating The Quality Management Of Higher Education At Vinh Long University Of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Phân loại và khoanh vùng 14 loại tổn thương phổi sử dụng mạng Nơ ron

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Trần Quốc Thịnh

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

New Zealand Government Study Tour Labour, Training &Social Security

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 200

Số truy cập trong tháng: 83128

Tổng số truy cập: 429905

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn