Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học A Study on Determining Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using Two-step Helical Gearbox with First Step Double Gear Sets and Chain Drive

# Chi tiết
Tên bài báo A Study on Determining Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using Two-step Helical Gearbox with First Step Double Gear Sets and Chain Drive
Tên tạp chí International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA 2019) ISSN: 2367-3370 doi.org/10.1007/978-3-030-37497-6_9
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 12-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Khac Tuan, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Thanh Tu, Luu Anh Tung, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus (NA) Springer Nature Switzerland AG 2020

Các bài báo khoa học liên quan

Mô hình động lực học của xuồng chữa cháy rừng tràm khi quay vòng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2016

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thái Vân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

SSP rings and modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

An Efficient Approach for Improving Recursive Joins Based on Three-Way Joins in Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Phan Anh Cang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xác định công thức tính diện tích mặt tròn xoay

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 590

Số truy cập trong tháng: 10893

Tổng số truy cập: 200576

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn