Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Multi-criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 90CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational

# Chi tiết
Tên bài báo Multi-criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 90CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational
Tên tạp chí Materials Science Foruma, ISSN: 1662-9752, Vol. 998, pp 61-68, doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.998.61, © 2020 Trans Tech PublicationsLtd, Switzerland
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 06-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Quoc Tuan, Banh Tien Long, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus (Q3, IF2020=0.35)

Các bài báo khoa học liên quan

Tính toán kiểm nghiệm một số thông số động lực học xe Toyota Vios

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Xây dựng phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực tại trường đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Phan Hoàng Mau, Đặng Duy Khiêm, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của thông số cấu tạo đến thời gian cháy ở động cơ CNC chuyển đổi một xylanh

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Lê Văn Công, Cao Hùng Phi, Trần Đăng Quốc

Đơn vị: Ban giám hiệu

Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Trinh Minh Hoang, Tran Thanh Tung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

A study on the effects of braking torque on dynamic load of tractor semi-trailer on a round road with the maximum longitudinal friction coefficient xmax = 0.6

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Văn Hường)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 857

Số truy cập trong tháng: 11160

Tổng số truy cập: 200843

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn