Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Multi-criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 90CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational

# Chi tiết
Tên bài báo Multi-criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 90CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational
Tên tạp chí Materials Science Foruma, ISSN: 1662-9752, Vol. 998, pp 61-68, doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.998.61, © 2020 Trans Tech PublicationsLtd, Switzerland
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 06-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Quoc Tuan, Banh Tien Long, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus (Q3, IF2020=0.35)

Các bài báo khoa học liên quan

Facile sodium metabisulfite mediated synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles and cytotoxicity evaluation

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Weakly dual automorphism invariant and superfluous cotightness

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Tuyển chọn đội ngũ giảng viên các trường đại học Sư phạm kỹ thuật khu vực phía Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2015

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Nghiên cứu độ lún ổn định của nền gia cố cọc xi măng đất

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phan Hữu Hoàng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu áp dụng bộ lọc Kalman lọc nhiễu cho cảm biến gia tốc trên robot tự hành

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Châu Trung Tín, Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 128

Số truy cập trong tháng: 83056

Tổng số truy cập: 429833

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn