Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học A Study on Cost Optimization of External Cylindrical Grinding

# Chi tiết
Tên bài báo A Study on Cost Optimization of External Cylindrical Grinding
Tên tạp chí ICMMPM 2019, Materials Science Forum ISSN: 1662-9752 doi:10.4028
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 02-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Xuan-Tu Hoang, Quoc-Tuan Nguyen, Thanh-Tu Nguyen, Thi-Thanh-Nga Nguyen, Gong Jun, Ngoc-Pi Vu)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus (Q3, IF2020=0.35)

Các bài báo khoa học liên quan

Optimization of Grinding Technology Parameters to Surface Roughness and Material Extracting Productivity of Turbine Shaft Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Hoàng Thiện, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ảnh hưởng của hệ số bám đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế tao lên tính chất của vật liệu nano InP chế tạo bằng phương pháp hóa ướt và hóa siêu âm

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2014

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp tạo dạng tín hiệu đầu vào

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Determining Optimal Gear Ratios of Mechanical Drive Systems Using Two-Stage Helical Gearbox with Second-Stage Double Gear Sets and Chian Drive for Minimail System Cross Section Area

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Thanh Tu, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Bui Thanh Hien, Le Xuan Hung)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 296

Số truy cập trong tháng: 83224

Tổng số truy cập: 430001

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn