Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Analysis of Effects of Machining Parameters on Surface Roughness in Electrical Discharge Machining Tablet Shape Punches Using Taguchi Method

# Chi tiết
Tên bài báo Analysis of Effects of Machining Parameters on Surface Roughness in Electrical Discharge Machining Tablet Shape Punches Using Taguchi Method
Tên tạp chí ICMMPM 2019, Materials Science Forum ISSN: 1662-9752 doi:10.4028
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 02-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Tien Dung Hoang, Thi Tam Do, Thanh Hien Bui, Manh Cuong Nguyen, Anh Tung Luu, Ngoc Pi Vu)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus (Q3, IF2020=0.35)

Các bài báo khoa học liên quan

Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên sư phạm kỹ thuật ở các trường đại học phía Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2016

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

A research on the effects of suspension stiffness on dynamic load on Dongfeng DVM 2.5 truck

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Calculation of Optimum Gear Ratios of a two - Stage bevel Helical Gearbox

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Experimental research on determing the vertical load of wheel tyre of tractor Semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 212

Số truy cập trong tháng: 18345

Tổng số truy cập: 160779

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn