Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

# Chi tiết
Tên bài báo Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis
Tên tạp chí Metals, MDPI ISSN: 2075-4701 doi:10.3390/met9040448 www.mdpi.com/journal/metals
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú SCIE (Q2, IF2019=2.40)

Các bài báo khoa học liên quan

Đánh giá ảnh hưởng của tần số ngoại lực kích động đến sát xi xe tải bằng phần mềm ansys workbench

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Quality and storage stability of fish tofu as affected by duck albumen hydrolysate-epigalocatechin gallate conjugate

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Trần Hồng Quân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Phân tích tương quan và hệ số đường dẫn của 18 giống ớt (Capsicum annuum spp.) địa phương trồng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2012

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Research on the dynamic load of the tractor semi-trailer when braking on the round road

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 971

Số truy cập trong tháng: 11274

Tổng số truy cập: 200957

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn