Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Modeling the surface roughness in face-end milling process by using general insert at stable cutting conditions

# Chi tiết
Tên bài báo Modeling the surface roughness in face-end milling process by using general insert at stable cutting conditions
Tên tạp chí International Journal of Modern Physics B
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Nhu-Tung Nguyen, Do Duc Trung, Hoang Tien Dung )
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú World Scientifc

Các bài báo khoa học liên quan

Synthesis and enhanced luminescence of indium phosphide nanocrystals

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Chế tạo thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho người bị liệt, bị thoái hóa khớp chân

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Ban giám hiệu

Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.)

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Khảo sát động học, động lực học xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng (SV))

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 310

Số truy cập trong tháng: 25836

Tổng số truy cập: 241297

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn