Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Experimental research on determing the vertical load of wheel tyre of tractor Semi-trailer

# Chi tiết
Tên bài báo Experimental research on determing the vertical load of wheel tyre of tractor Semi-trailer
Tên tạp chí International journal of Modern Physics Letters B – Vol. 34, No. 22n24, 2040163 (1/7/2020) - ISSN: 02179849, 17936640 - SJR: ISI (Q3), IF=0.258
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường (Thành viên ngoài trường/khác: phan tuan kiet)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus

Các bài báo khoa học liên quan

Design and Manufacturing of a Non-Standard Chain Parts for a Chain Conveyor for a Harvest Shallot: A Case Study

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

A survey on the effects of bumpy road on the vibration of multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Chế tạo thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho người bị liệt, bị thoái hóa khớp chân

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Ban giám hiệu

Multi-criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 90CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Quoc Tuan, Banh Tien Long, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 186

Số truy cập trong tháng: 18319

Tổng số truy cập: 160753

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn