Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Design and Manufacturing of a Non-Standard Chain Parts for a Chain Conveyor for a Harvest Shallot: A Case Study

# Chi tiết
Tên bài báo Design and Manufacturing of a Non-Standard Chain Parts for a Chain Conveyor for a Harvest Shallot: A Case Study
Tên tạp chí Applied Mechanics and Materials
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus

Các bài báo khoa học liên quan

Đánh giá độ chính xác công nghệ quét mẫu 3D của thiết bị HANDYSCAN700™ thông qua mẫu gia công trên máy CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Vũ Ngọc Long

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xác định công thức tính diện tích mặt tròn xoay

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO CHÁY BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Determination of Dynamic Loads from the Road Surface Acting on the Chassis by Experimental Methods

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Phân tích thiết kế sát xi xe chữa cháy rừng đa năng bằng phần mềmAnsys workbench

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 379

Số truy cập trong tháng: 239409

Tổng số truy cập: 820367

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn