Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Đánh giá kết quả học tập đa chiều trong dạy học các phần thực hành ở trường đại học SPKT Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Đánh giá kết quả học tập đa chiều trong dạy học các phần thực hành ở trường đại học SPKT Vĩnh Long
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị GD (4/2020)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 04-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Minh Sang
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Vận dụng mô hình học tập kết hợp trong đào tạo giáo viên kỹ thuật tại trường đhspkt vĩnh long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Nguyễn Minh Trung, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Đánh giá độ bền phá hủy của vỏ cầu chủ động xe tải 1.25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Xây dựng Web ngữ nghĩa cung cấp thông tin về phòng chống dịch hại trên cây lúa

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2018

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ứng dụng điều khiển PI mờ cho hệ thống bồn nước

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2017

Thành viên: Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 299

Số truy cập trong tháng: 18432

Tổng số truy cập: 160866

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn