Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Hoàn thiện thể chế giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay

# Chi tiết
Tên bài báo Hoàn thiện thể chế giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số Đặc biệt, tháng 7/2020
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 07-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Cao Hùng Phi, Vũ Trung Kiên
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Calculating optimum gear ratios of two step bevel helical reducer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Khac Tuan, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Học lập trình vi điều khiển họ 8051 trên Proteus

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Phân tích hiệu suất nhiệt của chu trình Carnot

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Tằng Văn Tiến Thọ)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Khảo sát tính ổn định bộ điều khiển trượt cho hệ thống tuyến tính dựa vào LMI

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Phước Lộc, Võ Huỳnh Trung Toàn, Phạm Thanh Tùng (Thành viên ngoài trường/khác: Lưu Trần Trọng Linh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 451

Số truy cập trong tháng: 18584

Tổng số truy cập: 161018

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn