Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Simulation dynamic system electric Powertrain using in the Automotive

# Chi tiết
Tên bài báo Simulation dynamic system electric Powertrain using in the Automotive
Tên tạp chí The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 12-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Cao Hùng Phi
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nhận dạng từ thông rotor động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron RBF

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Phạm Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Effect of Input Parameters on Electrode Wear in PMEDM Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Bui Thanh Danh, Nguyen Van Cuong, Tran Thi Hong, Nguyen Thai Vinh, Thi Quoc Dung Nguyen, Thi Phuong Thao Le, Nguyen Manh Cuong)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch cói lác

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của hệ số bám đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 969

Số truy cập trong tháng: 11272

Tổng số truy cập: 200955

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn