Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Calculation of Optimum Gear Ratios of a two - Stage bevel Helical Gearbox

# Chi tiết
Tên bài báo Calculation of Optimum Gear Ratios of a two - Stage bevel Helical Gearbox
Tên tạp chí International Journal of Mechanical Engrineering and Technology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 11-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú 6 tác giả, ISSN 0976-6359

Các bài báo khoa học liên quan

Chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật và chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Experimental research on determing the vertical load of wheel tyre of tractor Semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ansys Workbench và ứng dụng trong mô phỏng kết cấu

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Đắc Thịnh - Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Synthesis and characterization of Indium nanoparticles

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2011

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

An experimental research on determining the brake force of a tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1026

Số truy cập trong tháng: 11329

Tổng số truy cập: 201012

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn