Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

# Chi tiết
Tên bài báo Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis
Tên tạp chí Metals — Open Access Journal
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú 9 tác giả, ISSN 2075-4701

Các bài báo khoa học liên quan

Công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề tại trường Đh SPKT Vĩnh Long thực trạng và giải pháp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Công Đắc

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của thời gian phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc của động cơ CNG một xylanh chuyển đổi

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Phan Hoàng Sơn, Đỗ Hoài Phong (Thành viên ngoài trường/khác: TS Trần Đăng Quốc)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Phát triển làng hoa sa đéc như một thương hiệu văn hóa đặc trưng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2022

Thành viên: Nguyễn Việt Thanh, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

A Study on Cost Optimization of External Cylindrical Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Xuan-Tu Hoang, Quoc-Tuan Nguyen, Thanh-Tu Nguyen, Thi-Thanh-Nga Nguyen, Gong Jun, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 466

Số truy cập trong tháng: 32761

Tổng số truy cập: 1028349

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn