Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Calculating Optimum Gear Ration of Mechanical Driven Systems Using Worm-Helical Gearbox and Chain Drive

# Chi tiết
Tên bài báo Calculating Optimum Gear Ration of Mechanical Driven Systems Using Worm-Helical Gearbox and Chain Drive
Tên tạp chí International Journal of Applied Engineering Research
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Thi Tham, Le Xuan Hung)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú 5 tác giả, ISSN 0973-4562

Các bài báo khoa học liên quan

Phát triển nguồn nhân lực trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long giai đoạn 2018-2023.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính

Khảo sát sự phân ly tổ hợp lai hồi giao lúa thơm kháng rầy nâu dựa vào đặc tính nông học và dấu phân tử.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Speech emotion recognition of Vietnam drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Effect of Electrical Discharge Machining on Surface Roughness of Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Nguyen Van Cuong, Tran Thanh Hoang, Do Thi Tam, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 270

Số truy cập trong tháng: 83198

Tổng số truy cập: 429975

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn