Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Design and manufacturing of a Non-standard chain parts for a chain conveyor for a harvest shallot: case study

# Chi tiết
Tên bài báo Design and manufacturing of a Non-standard chain parts for a chain conveyor for a harvest shallot: case study
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 16
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 10-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thái Vân, Cao Hùng Phi
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú ISBN 978-604-73-7260-7

Các bài báo khoa học liên quan

Đánh giá kết quả học tập đa chiều trong dạy học các phần thực hành ở trường đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu gia công cánh Turbo trong cơ cấu Turbo tăng áp trên máy phay CNC HAAS VF2

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Chí Thông

Đơn vị: Ban giám hiệu

Research on the dynamic load of tractor semi-trailer when braking on a round road

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

An toàn và bảo mật cho thẻ thông minh

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Determination of optimum exchanged grinding wheel diameter when external grinding stainless steels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: hoang xuan tu, nguyen quoc tuan, tran thi hong, luu anh tung, jun gong, vu ngoc pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 283

Số truy cập trong tháng: 18416

Tổng số truy cập: 160850

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn