Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Design and manufacturing of a Non-standard chain parts for a chain conveyor for a harvest shallot: case study

# Chi tiết
Tên bài báo Design and manufacturing of a Non-standard chain parts for a chain conveyor for a harvest shallot: case study
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 16
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 10-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thái Vân, Cao Hùng Phi
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú ISBN 978-604-73-7260-7

Các bài báo khoa học liên quan

Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Determination of optimum exchanged grinding wheel diameter when external grinding stainless steels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: hoang xuan tu, nguyen quoc tuan, tran thi hong, luu anh tung, jun gong, vu ngoc pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Effectiveness of Lactobacillus acidophilus as Probiotic in Cantaloupe (Cucumis Melo) Juice Fermentation

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Research Method to Calculate Cutting Force when Longitudinal Feed Centerless Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Do Duc Trung, Nguyen Hong Son)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Độc tố aflatoxin - tác nhân gây ung thư

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 137

Số truy cập trong tháng: 10408

Tổng số truy cập: 314683

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn