Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality

# Chi tiết
Tên bài báo Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality
Tên tạp chí Jourral of Foods and Raw Materials
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 06-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Phụng Tiên (Thành viên ngoài trường/khác: Sunisa Siripongvutikorn, Worapong Usawakesmanee)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú 3 tác giả

Các bài báo khoa học liên quan

Compentency Framework Of Technical Lecturers At Universities

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Automatic Identification of Intracranial Hemorrhage on CT/MRI Image Using Meta-Architectures Improved from Region-based CNN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Thị Hoàng Yến, Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nhận dạng dấu vân tay dữ liệu lớn sử dụng Gabor Wavelet và MapReduce

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2017

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Vai trò nghiên cứu khoa học gắn với công tác tác đào tạo

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 116

Số truy cập trong tháng: 42296

Tổng số truy cập: 1306642

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn