Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality

# Chi tiết
Tên bài báo Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality
Tên tạp chí Jourral of Foods and Raw Materials
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 06-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Phụng Tiên (Thành viên ngoài trường/khác: Sunisa Siripongvutikorn, Worapong Usawakesmanee)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú 3 tác giả

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu định cỡ và kết cấu mạch truyền động thủy lực neo giữ liên hợp máy khi làm việc trên đất rừng có độ dốc cao.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

A Study on Calculation of Optimum Exchanged Grinding Wheel Diameter when Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Anh Tung Luu, Quoc Tuan Nguyen, Tien Dung Hoang, Thi Lien Vu, Xuan Hung Le, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Mô hình thí nghiệm hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Kiểm soát dao động chất lỏng bằng phương pháp Input shaping

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1035

Số truy cập trong tháng: 11338

Tổng số truy cập: 201021

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn