Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality

# Chi tiết
Tên bài báo Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality
Tên tạp chí Jourral of Foods and Raw Materials
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 06-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Phụng Tiên (Thành viên ngoài trường/khác: Sunisa Siripongvutikorn, Worapong Usawakesmanee)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú 3 tác giả

Các bài báo khoa học liên quan

Vai trò của cơ sở thực hành đối với sinh viên ngành công tác xã hội

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Calculation of Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using a Worm-Helical Gearbox and a Chain Drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Thi Tham, Le Xuan Hung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên sư phạm kỹ thuật ở các trường đại học phía Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2016

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Phát hiện vi khuẩn cố định đạm trong cây lúa hoang.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Quách Văn Cao Thi

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Trình bày phương pháp giải bài tập tính tuổi của chất phóng xạ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 297

Số truy cập trong tháng: 83225

Tổng số truy cập: 430002

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn