Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ảnh hưởng của vị trí vòi phun và áp xuất phun đến động năng trong đường nạp của động cơ CNG được chuyển đổi từ động cơ Diesel một Xylanh

# Chi tiết
Tên bài báo Ảnh hưởng của vị trí vòi phun và áp xuất phun đến động năng trong đường nạp của động cơ CNG được chuyển đổi từ động cơ Diesel một Xylanh
Tên tạp chí Tạp chí KHKT Thủy Lợi và Môi Trường
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Hồ Hữu Chấn, Cao Hùng Phi
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú ISSN 1859-3941, 05 tác giả

Các bài báo khoa học liên quan

A study on surface roughness of workpiece when grinding SKD11 and SUJ2 steels using Al2O3 and CBN wheels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Hoang Tien Dung, Do Duc Trung, Nguyen Van Thien)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Kinetic mixing effect in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược đánh giá sai số trước và sau nhiệt luyện của bộ truyền lực chính ô tô tải nhẹ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Xác định công thức tính diện tích mặt tròn xoay

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Các phương án bố trí các nguồn động lực trên ô tô hybrid

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Minh

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 434

Số truy cập trong tháng: 239464

Tổng số truy cập: 820422

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn