Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phát triển nguồn nhân lực trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long giai đọan 2018-2023

# Chi tiết
Tên bài báo Phát triển nguồn nhân lực trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long giai đọan 2018-2023
Tên tạp chí Dạy và học ngày nay
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 05-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Minh Sang, Vũ Trung Kiên
Đơn vị Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ghi chú ISSN 1859-2694

Các bài báo khoa học liên quan

Phân tích cấu trúc và tính toán một số thông số động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Thúc đẩy giáo dục Steam thông qua kết nối giáo dục phổ thông và giáo dục đại học

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Phan Hoàng Mau, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

A research on the effects of suspension stiffness on dynamic load on Dongfeng DVM 2.5 truck

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Modeling the surface roughness in face-end milling process by using general insert at stable cutting conditions

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Nhu-Tung Nguyen, Do Duc Trung, Hoang Tien Dung )

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 12

Số truy cập trong tháng: 11362

Tổng số truy cập: 201045

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn